subglobal8 link |

Horhuset från "En Dåres försvarstal" med Teater Kaos. Teaterföreställningen var två timmar + paus och framfördes närmare 100 gånger 1994 och 1995. Max Lundqvist i huvudrollen som Axel och Kenneth Cosimo som hans assistent, pianist ljud ingenjör.

Intermezzo

resa